за нищо и никакво

словосъч. - за щяло и нещяло, безпричинно, без основание, неоснователно, неоправдано, на вятъра, напразно, току-тъй, без нищо, нахалост

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • нищо и никакво — словосъч. дреболия, дребна работа, нищожество, незначителност, играчка …   Български синонимен речник

  • току-така — нар. току тъй, без нищо, за нищо нар. безпричинно, без причина, за щяло и нещяло, за нищо и никакво …   Български синонимен речник

  • безпричинно — нар. безосновно, неоснователно, неоправдано, без основание, за щяло и нещяло, за нищо и никакво, току тъй, току така, без нищо …   Български синонимен речник

  • за щяло и нещяло — словосъч. за нищо и никакво, безпричинно, без основание, неоснователно, неоправдано, на вятъра, напразно, току тъй, без нищо, нахалост …   Български синонимен речник

  • на вятъра — словосъч. напразно, напусто, без нищо, нахалост, за нищо и никакво …   Български синонимен речник

  • напразно — нар. напусто, нахалост, без нищо, на вятъра, за нищо и никакво нар. залудо, без полза, безплатно, безвъзмездно …   Български синонимен речник

  • напусто — нар. напразно, нахалост, без нищо, на вятъра, за нищо и никакво …   Български синонимен речник

  • малко — нар. отчасти, незначително, нищо и никакво, малобройно, за пет пари, не стига, не достига, кът, слабо, умерено, ограничено, чат пат, мъничко, малко нещо нар. малцина, малък брой същ. затънтено място, лошо жилище, дупка същ. късче, парченце, хапка …   Български синонимен речник

  • незначително — прил. малко, нищожно, нищо и никакво, дребна работа, за пет пари, дребно, маловажно, голяма работа, чудо голямо …   Български синонимен речник

  • неоправдано — нар. безпричинно, без основание, неоснователно, за щяло и нещяло, за нищо и никакво …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.